Festivalul Micilor Artisti 2014

24/05/2014

Deschidem apetitul copiilor pentru miscare si activitati care pot imbunatati stilul de viata si starea de spirit.

Click Aici! - pentru Fisa de inscriere la Concursul "Festivalul Micilor Artisti" in format .pdf.

Click Aici! - pentru Regulamentul Oficial al Concursului "Festivalul Micilor Artisti" in format .pdf.

 

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

„FESTIVALUL MICILOR ARTIŞTI”

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORII CONCURSULUI

Organizatorii concursului sunt:

  1. Gradinita Oblio, cu sediul în Bacău, str. Miron Costin, nr. 11, Bacău numar de telefon 0755500077,reprezentata de Mariana Fartade coordonator proiect
    1. Asociaţia Alter Vita, cu sediul social în Bacău, str. Bisericii, nr 3, sat Baraţi, comuna Mărgineni, având cod unic de identificare 30806350, cont bancar RO03 RZBR 0000 0600 1505 8425 deschis la Raiffeisen Bank, sucursala Bacău Organizator, reprezentată legal prin Iulian Bolog, în calitate de Preşedinte.

Concursul se va desfăşura cu respectarea prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toţi participanţii. Orice persoană care participă la acest concurs este de acord cu Regulamentul Oficial al Concursului „Festivalul Micilor Artişti”.

Organizatorii răspund în mod solitar de modalitatea de desfăşurare a concursului, inclusiv de rezolvarea oricăror cereri, solicitări din partea participanţilor, faţă de care răspund în mod direct.

SECŢIUNEA 2. LOCUL DE DESFĂŞURARE AL CONCURSULUI

Concursul se va desfăşura în incinta sălii de Ateneu, Bacău.

SECŢIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI

Concursul se va desfăşura în două etape:

-          perioada de înscriere:22 aprilie-16 mai 2014

-          perioada de desfăşurare-24 mai 2014

Concursul poate fi prelungit de către Organizatori printr-un act adiţional la prezentul regulament.

SECŢIUNEA 4. PERSOANELE PARTICIPANTE LA CONCURS

Pot participa la concurs copii care frecventează grădiniţele din judeţul Bacău, grupele mijlocii şi mari.

SECŢIUNEA 5. MODUL DE DESFĂŞURARE AL CONCURSULUI

Concursul se va desfăşura pe scena sălii de Ateneu, Bacău.

Înscrierea la festival se face de către un reprezentant al formaţiilor de dans prin trimiterea fişelor de înscriere puse la dispoziţie de către organizatori pe site-ul www.oblio.org.ro, până vineri, 16 mai 2014 la adresa de mail oblio_org@yahoo.com,

Taxa de participare este de 15 lei/copil taxa se va achita cash odata cu depunerea fisei de inscriere la sediul gradinitei.concursul se desfăşoară pe formaţii alcătuite din fete, băieţi sau mixte şi vor avea în componenţă minim 5 participanţi şi maxim 12.

Genurile de dans cu care se pot prezenta formaţiile sunt: dans clasic, dans modern, dans popular şi majorete.

Fiecare formaţie participantă poate prezenta un dans din genurile sus menţionate la una din categoriile de vârstă specificate de regulament.

Genul de dans, muzica, costumaţia rămân la alegerea formaţiei.

Durata fiecărui dans va fi de maximum 3’30”.

Criterii de jurizare: -ţinută

                    - sincron

                    - compoziţie originală

                    - complexitatea ecuaţiei

Jurizare: juriul va fi format din specialişti în domeniu, personalităţi ale vieţii cultural-artistice-sportive, reprezentanţi ai ISJ BC şi ai sponsorilor.

Juriul va acorda punctajul fiecărei trupe, conform criteriilor de evauare prezentate mai sus, iar, la final, trupa care va totaliza cele mai multe puncte va fi declarată câştigătoare.

Punctajul va fi cuprins între 1 şi 10 puncte pentru fiecare criteriu în parte. Dacă la sfârşitul concursului două sau mai multe trupe vor avea acelaşi număr de puncte, departajarea se va face după o nouă reprezentaţie.

Desemnarea trupei câştigătoare este exclusiv rezultatul abilităţii fiecăreia dintre ele, a modului în care trupa, respectiv participanţii, îşi susţin reprezentaţia în faţa juriului, având în vedere criteriile de evaluare. Notele acordate de juriu sunt rezultatul deciziei independente a acestuia. Juriul are deplina libertate de apreciere în evaluarea trupelor participante şi acordarea punctajelor.

Organizatorii nu-şi asumă nici un fel de responsabilitate cu privire la incidentele care pot apărea ca urmare a neatenţiei, a neglijenţei sau a nerespectării prezentului Regulament.

SECŢIUNEA 6. PREMIILE ŞI ACORDAREA LOR

  1. 1.      Premiile

În data de 24.05.2014 , ca urmare a desfăşurării concursului „Festivalul Micilor Artişti” se vor acorda premii care vor consta în diplome şi cupe, astfel:

 

  1. Premiul I
  2. Premiul II
  3. Premiul III
    1. Diplomă de participare

Câştigărotii premiilor nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani sau alte obiecte în schimbul acestora şi nici nu pot solicita modificarea parametrilor premiilor.

SECŢIUNEA 7. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul oficial al concursului este disponibil în mod gratuit, la cerere, la sediul Asociaţiei Oblio sau la sediul Asociaţiei Alter Vita, precum şi pe site-ul www.oblio.org.ro. Prin participarea la prezentul concurs participanţii sunt de acord să se conformeze şi să respecte prevederile acestui regulament.

SECŢIUNEA 8. ÎNCETAREA CONCURSULUI

Prezentul concurs poate înceta în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţa majoră, caz fortuit, conform legislaţiei în vigoare, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezenta Campanie.

 

Locatia

Bacau, Romania

str. Miron Costin nr. 11
cod 600160

 

Contact

Ne puteti suna la tel. 0723 141 242 sau 07555.000.77

sau ne puteti scrie la

 

Newsletters

Va inscrieti si primiti evenimente, stiri si alte informatii de la Oblio